Słuchacze studium mają możliwość korzystania z sal i wyposażenia Akademii Stylu po godzinach zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w statucie.

Pracownia stylu

Pracownia wizażu


Multimedialna sala wykładowa

Studio fotograficzne nr 1

Studio fotograficzne nr 2

Pracownia komputerowa.