Słuchacze studium mają możliwość korzystania z sal i wyposażenia Akademii Stylu po godzinach zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w statucie.

Laboratorium stylu

Laboratorium trendów


Multimedialna sala wykładowa

Studio fotograficzne nr 1

Studio fotograficzne nr 2

Studio fotograficzne nr 3

Pracownia komputerowa MAC 1

Pracownia komputerowa MAC 2

.
Sprzęt studyjny
Laboratorium stylu
Laboratorium trendów
Multimedialna sala wykładowa
Studio fotograficzne nr 1
Studio fotograficzne nr 2
Studio fotograficzne nr 3
Pracownia MAC 1
Pracownia MAC 2