Wykształcenie:

z wykształcenia plastyk oraz historyk sztuki


Specjalizacja:

cyfrowa edycja obrazu, historia kultury wizualnej


Publikacje/realizacje:

Prasa:

Serie ukazujące się raz na tydzień w:

Po Godzinach - dodatek do "Życia Warszawy". Seria Malcolm, W sumie około 112 plansz, 2004-2005
"Życie Warszawy" wyd czwartkowe. Seria Proste Historie. W sumie około 40 stripów, 2005 (w postaci powiększonych prac malarskich. Seria została pokazana w Centrum Sztuki Studio PKiN - Galeria Kuluary, maj 2007)
Po Godzinach – dodatek do "Życia Warszawy". Seria: Ludzie powiadają. Około 30 plansz, 2006-2007

Wydawnictwa książkowe i albumowe:

"Msza Święta"  – (wspólnie z Łukaszem Kubiakiem) wyd. Fronda 2006
Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego (wspólnie z Anną Sylwią Czyż i Bartłomiejem Gutowskim), Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warszawa 2004.

Redakcja czasopism:

„Com X” – Redaktor Naczelny
„Świat, Kultura, Podróże” - członek Rady Redakcyjnej od nr 1
„Artifex” - nr 1-4


Prowadzone zajęcia w AS:

Cyfrowa edycja obrazu; Wybrane zagadnienia z historii kultury wizualnej; Projektowanie graficzne